Inventar za ispitivanje ličnosti PAI i poremećaji ličnosti

Ova edukcija je usmjerena na upoznavanje polaznika s 'Inventarom za ispitivanje ličnosti – PAI' te na stručno osposobljavanje polaznika za kvalitetnu primjenu ovog Inventara. Uz to, na edukaciji se obrađuje tema poremećaja ličnosti, s naglaskom na mogućnosti koje PAI pruža u pogledu dijagnostike poremećaja iz ove skupine.

Subota i Nedjelja, 1-2 Decembar/Prosinac, 2018.
Sarajevo, BiH
prijave
250,00KM
29%
se više ne primaju
cijena edukacije
popunjeno
Rok za prijavu je Ponedjeljak, 12. Novembar 2018. godine u 23:59h.
Kontakt Info

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas:

+ 387 61 771 265

Edukacija

Opšte informacije

Poštovani psiholozi, klinički psiholozi, zdravstveni psiholozi, edukacijski psiholozi, psihoterapeuti, psihijatri kao i studenti navedenih znanosti,

Pozivamo Vas na dvodnevnu edukaciju Inventar za ispitivanje ličnosti PAI i poremećaji ličnosti koja je usmjerena na upoznavanje i osposobljavanje polaznika za kvalitetnu primjenu ovog Inventara. Uz to, na edukaciji će se obraditi tema poremećaja ličnosti, s naglaskom na mogućnosti koje PAI pruža u pogledu dijagnostike poremećaja iz ove skupine.

Edukacija se organizira u saradnji sa Nakladom Slap d.o.o (prof. dr. sc. Slavka Galić) iz Zagreba i održati će se u subotu i nedjelju, 1-2 decembra/prosinca 2018. godine u Sarajevu u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Sarajevu (Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1) u periodu od 9:00 - 18:00 sati.

Zbog osiguravanja visoke kvalitete rada i efikasnog učenja, broj mjesta je ograničen. Minimalan broj polaznika za održavanje edukacije je 25 ljudi.

Tema edukacije:
Inventar za ispitivanje ličnosti PAI i poremećaji ličnosti

Voditeljica edukacije je dugogodišnja saradnica Naklade Slap:

prof. dr. sc. Slavka Galić

Ukupna cijena edukacije je 250KM, a svoje mjesto na edukaciji potrebno je unaprijed prijaviti i rezervirati uplatom avansa (kotizacije) od 125KM.

Svi polaznici prethodnih edukacija u organizaciji Udruženja „EFEKTA“, Sarajevo, BiH ostvaruju popust od 10%.

Ukoliko iz iste firme/organizacije dolazi više od 2 osobe na edukaciju ostvaruje se popust od 10%. Također, ukoliko iz iste firme/organizacije edukaciju pohađa više od 5 osoba ostvaruje se popust od 20%.

Studenti ostvaruju 10% popusta na ukupnu cijenu edukacije.

Popusti se ne mogu zbrajati.

Opis edukacije

Prvi dan polaznici se upoznaju s Inventarom za ispitivanje ličnosti – PAI. Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI) jedan je od najčešće primjenjivanih instrumenata za procjenu ličnosti u kliničkoj praksi i istraživanjima na svijetu. Opisuje ga se kao "bitno poboljšanje postojećeg standarda" i kao "jedan od najuzbudljivijih novih inventara ličnosti". Ono što ga čini izuzetno korisnim u psihodijagnostičkoj procjeni je razmjerna kratkoća, sveobuhvatnost kliničkih konstrukata, mogućnost razlikovanja "karakteroloških" odstupanja i drugih psihopatoloških poremećaja, te strategije u konstrukciji koje su uključivale i sadržajnu analizu sadržaja čestica i empirijske postupke. Kao klinički instrument namijenjen je za dobivanje informacija relevantnih za kliničku dijagnozu, planiranje tretmana i trijažu psihopatologije.

Na edukaciji će biti objašnjene ljestvice i konstrukti korišteni u inventaru, postupci primjene i bodovanja, te interpretacija rezultata (na razini ljestvica, kodova i dodatnih indikatora). Kroz prikaze slučajeva s različitim psihopatološkim odstupanjima (anksiozni poremećaji, poremećaji ličnosti, psihotični poremećaji, ovisnosti) polaznici će steći vještine potrebne za primjenu i interpretaciju ovog sveobuhvatnog instrumenta.

Drugog dana riječ će biti o poremećajima ličnosti kao skupini poremećaja kod kojih se prepoznaju trajno odstupajući obrasci doživljavanja i ponašanja od onih očekivanih za neku kulturu. Obrađuju se teorijski pristupi ovim poremećajima i pokušaji razumijevanja poremećaja iz biološke i psihosocijalne perspektive. Također, naglasak je na dimenzionalnom nasuprot kategorijalnom pristupu te varijacijama nekih crta ličnosti u dijelu koji ne ispunjava kriterije za dijagnozu poremećaja ličnosti.

Bit će prikazani različiti instrumenti i tehnike za procjenu poremećaja ličnosti, s posebnim naglaskom na korisnost PAI inventara za tu svrhu, zatim diferencijalna dijagnoza poremećaja ličnosti, te pokušaji terapijskog djelovanja, uz osvrt na najčešće zamke u komunikaciji s ovim skupinama. Posebna pažnja bit će posvećena komorbidnim poremećajima i raspravi o liječenju ovih poremećaja u osoba s temeljnim poremećajem ličnosti.

(slike sa edukacije održane u oktobru/listopadu 2015. godine u Sarajevu u organizaciji Udruženja Efekta i Naklade Slap d.o.o)

PLAN I PROGRAM RADA:

PRVI DAN: SUBOTA, 1. DECEMBAR/PROSINAC

9:00-10:30

 • Osnovni podaci o PAI-u
 • Konstrukcija PAI-a; primjena i bodovanje

10:35-10:45

 • Pauza

10:45-13:00

 • Analiza valjanosti profila
 • Interpretacija kliničkih ljestvica
 • Interpretacija ljestvica tretmana i interpersonalnih ljestvica (uz prikaze slučajeva)

13:00-14:00

 • Slobodno vrijeme za ručak/odmor (ručak ne ulazi u cijenu edukacije)

14:00-15:30

 • Interpretacija dodatnih indeksa i kodova uz prikaze slučajeva

15:30-15:45

 • Pauza

15:45-16:30

 • Može li PAI biti koristan u procjeni crta ličnosti?

16:30-16:45

 • Pauza

16:45-18:00

 • Poremećaji ličnosti: dijagnostički kriteriji, alternativni kriteriji


DRUGI DAN: NEDJELJA, 2. DECEMBAR/PROSINAC

8:00-09:30

 • Paranoidni, shizoidni i shizotipni poremećaji ličnosti (uz prikaze slučajeva)

09:30-09:45

 • Pauza

09:45-11:00

 • Antisocijalni, granični, histrionični i narcistični poremećaji ličnosti (uz prikaze slučajeva)

11:00-11:15

 • Pauza

11:15-12:30

 • Izbjegavajući, ovisni i opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti (uz prikaze slučajeva)

12:30-13:00

 • Završna rasprava

Šta je uključeno u cijenu edukacije?

 • Na početku edukacije polaznici dobivaju kompletan i detaljan program edukacije,
 • Osigurani su svi potrebni materijali za rad,
 • Edukacija podrazumijeva dva dana ključnih predavanja, radionice, primjere iz prakse, panel rasprave,
 • U cijenu edukacije uključena su osvježenja u pauzama (kafa, čaj i keks),
 • Na kraju edukacije svakom polazniku se uručuje Certifikat Naklade Slap o završenoj edukaciji.

Veselimo se Vašem dolasku i saradnji!

Da biste obavijestili svoje prijatelje o održavanju edukacije, kliknite na neki od linkova:

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte:

Udruženje Efekta
email: kontakt@efekta.ba
tel: +387 61 771 265

Detalji

Popusti za polaznike prethodnih edukacija

Svi polaznici prethodnih edukacija u organizaciji Udruženja „EFEKTA“ ostvaruju popust od 10%.

Popusti za firme/organizacije

Firme/organizacije iz kojih dolazi više od 2 osobe na edukaciju ostvaruju popust od 10%. Također, ukoliko iz iste firme/organizacije edukaciju pohađa više od 5 osoba ostvaruje se popust od 20%.

U slučaju da ste firma/organizacija te želite izvršiti prijavu svojih uposlenika na edukaciju molimo da nas kontaktirate.

Popusti za studente

Studenti koji žele pohađati edukaciju ostvaruju 10% popusta na ukupnu cijenu edukacije.

Popusti se ne mogu zbrajati.

Vrijeme i mjesto održavanja edukacije

Subota i Nedjelja, 1-2 Decembar/Prosinac, 2018. od 09:00 - 18:00 sati

Ekonomski fakultet, Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1, 71000 Sarajevo, BiH

NAJČEŠĆA PITANJA

 • Edukacije se organizuju dva puta godišnje i to u proljetnom terminu (april - maj) i jesenskom terminu (septembar - oktobar).
 • Edukacija je namijenjena psiholozima, kliničkim psiholozima, zdravstvenim psiholozima, edukacijskim psiholozima, psihoterapeutima, psihijatrima kao i studentima navedenih znanosti.
 • Prijavu na edukaciju vršite popunjavanjem elektroničkog formulara. Da bi se Vaša prijava za pohađanje edukacije smatrala validnom potrebno je da u periodu od najkasnije 7 dana nakon poslane prijave izvršite uplatu avansa (50% od ukupne cijene). Uplatu avansa možete izvršiti putem uplatnice u najbližoj banci ili putem e-bankinga. Uplatnica treba sadržavati ove podatke.
 • Ukoliko ste izvršili uplatu avansa, a želite poništiti svoju prijavu, molimo kontaktirajte nas kako bismo Vam mogli izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

  Polaznici koji ne otkažu svoj dolazak 3 (tri) dana prije održavanja, gube pravo na povrat uplaćenih sredstava ili zamjenu za drugu edukaciju.