1. Dobro došli na web portal Udruženja Efekta

Korištenjem ovog web portala ili usluga koje nudi Udruženje Efekta smatramo da ste saglasni sa svim uslovima navedenim u dokumentu “Uslovi korištenja”. Također smatramo da se slažete s našim uslovima o privatnosti podataka navedenim u dokumentu “Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka”. Izraz "Vi" odnosi se na osobu koja pristupa ili na bilo koji način koristi Efekta web portal ili neke od usluga Udruženja Efekta, odnosno društvo u čije ime ta osoba pristupa Efekta web portalu ili uslugama koje nudi Udruženje Efekta.

Ukoliko se ne slažete sa navedenim uslovima, uvijek imate mogućnost prestati koristiti Efekta web portal ili usluge Udruženja Efekta.

Također zadržavamo pravo da u svakom trenutku bilo koji od ovdje navedenih Uslova korištenja i/ili Izjavu o privatnosti i sigurnosti podataka ukinemo ili izmijenimo. O eventualnim izmjenama ovog dokumenta pravovremeno ćemo Vas obavijestiti putem web portala ili putem emaila. Nastavak Vašeg korištenja ovog web portala ili Efekta usluga nakon izmjena podrazumijeva da prihvaćate Uslove korištenja kao i Izjavu o privatnosti i sigurnosti podataka u izmijenjenom obliku.

2. Kreiranje korisničkog profila

Pregled kompletnog sadržaja web portala Udruženja Efekta možete vršiti bez kreiranja svog korisničkog profila. Međutim, da biste koristili neke funkcionalnosti trebate kreirati profil, unijeti svoje ime i prezime, email adresu i postaviti lozinku. Informacije koje nam tom prilikom dajete trebaju biti tačne i potpune. Nemojte se lažno predstavljati, unositi netačne ili uvrjedljive informacije. Obavezni ste koristiti Efekta web portal ili usluge Udruženja Efekta isključivo u skladu sa pozitivnim propisima i zakonima Bosne i Hercegovine, kao i s općim etičkim i moralnim načelima. U slučaju nepoštovanja ovih pravila zadržavamo pravo da poništimo Vaš korisnički profil sa ili bez prethodne najave.

Vi ste odgovorni za tajnost Vaše lozinke kao i za sve aktivnosti koje se javljaju tokom korištenja web portala sa Vašim korisničkim profilom. Ukoliko sumnjate da je neko neovlašteno koristio Vaš korisnički profil molimo da to prijavite na kontakt@efekta.ba.

Da biste kreirali Vaš korisnički profil trebate biti stariji od 18 godina. U slučaju potrebe, možemo od Vas zatražiti potrvdu o starosti.

3. Brisanje korisničkog profila

Svoj korisnički profil možete obrisati u svakom trenutku. U slučaju brisanja Vašeg korisničkog profila, sve aktivnosti koje su prethodno nastale u toku korištenja web portala sa Vašim korisničkim profilom (npr. prijave za stručne edukacije) i dalje ostaju pohranjene na našem sistemu. Također i uslovi sa kojima ste se složili u ovom dokumentu, a koji su se odnosili na Vaše aktivnosti i dalje ostaju važeći.

4. Linkovi prema eksternim web stranicama

Efekta web portal može sadržavati linkove prema eksternim web stranicama koje nisu u vlasništvu Udruženja Efekta. Ukoliko pristupate tim web stranicama to činite na vlastitu odgovornost. Ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, prakse i pravila o korištenju i privatnosti takvih web stranica ili društava u čijem su vlasništvu.

5. Raspoloživost usluga

Web portalu se može pristupiti unutar Bosne i Hercegovina kao i iz ostatka svijeta. Korisnik prihvata da sve ili pojedine usluge koje se pružaju možda neće biti dostupne za osobe koje borave u drugim državama ili na drugim geografskim područjima. Udruženje Efekta zadržava pravo ograničiti pružanje usluga za osobe s prebivalištem na nekom drugom geografskom području.

6. Naša prava

Udruženje Efekta zadržava sljedeća prava:

  • Možemo izvršiti promjene na web portalu ili na uslugama bez prethodne najave ili odgovornosti.
  • Imamo pravo onemogućiti pristup web portalu efekta.ba iz razloga tehničkog održavanja web portala, ali i iz bilo kojeg drugog razloga.
  • Imamo pravo poništiti korisnički profil ili odbiti pružanje usluge bilo kome, naročito u slučaju zloupotrebe. U svakom trenutku možemo promijeniti uslove i kriterije o uslovima pristupa i korištenju naših usluga.
  • Imamo pravo poništiti prijavu za bilo koju uslugu u bilo kojem tretnutku i iz bilo kojeg razloga.
  • Imamo pravo odložiti, prekinuti ili otkazati bilo koju uslugu u bilo kojem tretnutku i iz bilo kojeg razloga.

7. Završne odredbe

Za sve eventualne pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje web portala www.efekta.ba nadležan je sud u Sarajevu. Kreiranjem korisničkog profila na web portalu www.efekta.ba smatra se da je korisnik ove Uslove korištenja kao i Izjavu o privatnosti i sigurnosti podataka u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.


Ovi uslovi korištenja stupaju na snagu 1.1.2016. godine.