Kako funkcionišu prijave za edukacije / stručna usavršavanja?

Udruženje Efekta periodično organizira specijalističke edukacije i stručna usavršavanja. Edukacije su namijenjene širokom profilu stručnjaka: psiholozima, psihijatrima, neurolozima, liječnicima opće prakse, pedagozima i svim ostalim stručnjacima kojima ove teme mogu biti korisne u njihovom radu.

Predavači angažovani na edukacijama su eksperti, profesori i stručnjaci iz prakse koji predstavljaju autoritet u naučnim oblastima vezanim za specifičnu temu edukacije.

Za svaki ciklus edukacija detalji su prikazani na web portalu (teme, opis, cijena, trajanje, termin i lokacija održavanja), a polaznici se mogu prijaviti u određenom vremenskom periodu. Period za prijavu obično počinje 2-3 mjeseca prije datuma održavanja edukacije.

Detalji o edukacijama su dostupni svim posjetiocima Efekta web portala. Ukoliko polaznik želi izvršiti prijavu za edukaciju potrebno je da prvobitno kreira svoj korisnički profil na web portalu. Vaš korisnički profil nam je potreban za vođenje evidencije o broju prijavljenih polaznika te kako bismo Vas mogli obavještavati o ostalim detaljima vezanim za pohađanje edukacije.

Prijava za pohađanje edukacije se vrši odabirom željene teme i popunjavanjem elektroničkog formulara. Polaznik također može izvršiti prijavu za pohađanje edukacije i bez svog korisničkog profila, ali je u tom slučaju potrebno da nas kontaktira telefonom ili email-om kako bismo mogli izvršiti ispravnu evidenciju.

Da bi se Vaša prijava za pohađanje edukacije smatrala validnom potrebno je da u periodu od najkasnije 7 dana nakon poslane prijave izvršite uplatu avansa (50% od ukupne cijene). Uplatu možete izvršiti putem uplatnice u najbližoj banci ili putem e-bankinga, a svi detalji će Vam prethodno biti poslani na Vašu email adresu. Vaše mjesto na edukaciji će biti rezervisano tek nakon uspješno zaprimljene uplate avansa. Prijave za koje ne budu pravovremeno izvršene uplate avansa se neće smatrati važećim.

Održavanje svih edukacije zavisi od broja prijavljenih polaznika. Edukacija će se održati samo ukoliko se do određenog datuma prijavi dovoljan broj polaznika. Edukacija neće početi navedenog datuma ako se ne prijavi dovoljan broj polaznika. Minimalan broj potrebnih polaznika kao i krajnji datum prijave prikazani su u detaljima svake od edukacija.

Ukoliko dođe do bilo kakvih promjena te ukoliko Vam one ne budu odgovarale mi Vam uvijek možemo vratiti Vaš novac u roku od 24 sata, samo nam pošaljite broj Vašeg računa.

Pitanja?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili sugestija slobodno nas kontaktirajte.